Ofrivillig närhet

Ofrivillig närhet

Jag och en man kramas för att hälsa. Sen håller han fast mig för länge och pratar alldeles för nära trots att jag fysiskt knuffar bort honom.

Tekniker att testa

Som utsatt
» Sätt ord – ”Nu står du väldigt nära, det är jag inte bekväm med.”

» Lösingsfokus – ”Kan vi fortsätta prata utan att stå för nära varandra? Jag har ett stort behov av personligt space”
» Markera – ”Nu har jag visat att jag inte vill stå nära eller kramas på det sättet, du behöver respektera det om vi ska fortsätta prata”

Som ingripare
» Placera – närma dig situationen och visa att du är där på den utsattas sida. Att bara fysiskt närvara kan göra att den som utsätter känner sig hotad av ny närvaro och blir medveten om situationen.

Dela detta: