Härskarteknik och exjobb

Härskarteknik och exjobb

Jag gjorde mitt exjobb med en klasskamrat (kille). Vi hade ofta möten med två herrar från ett företag vi samarbetade med. Efter ett antal möten blev det tydligt att när min kollega pratade, hade de fokus helt på honom. När jag pratade sökte de även ofta hans blick som för att stämma av att han stod bakom vad jag sade. Jag påpekade det aldrig rakt ut under mötena utan hanterade det genom att uttrycka mig ännu mer självsäkert och stadigt (försöka) hålla fast deras blickar. Jag berättade även för min exjobbskollega vad jag upplevt så han visste varför jag gärna tog mer plats än honom under mötena. Han hade också uppfattat att de hellre sökte hans åsikter under mötena vilket var skönt att få bekräftat.

Tekniker att testa
Som ingripare

» Rikta uppmärksamhet – När kollegan har ordet, vänd hela din egen uppmärksamhet mot hen och visa de andra vart uppmärksamheten bör vara. Då blir det också svårt för dem att söka din bekräftelse genom ögonkontakt.
» Placera – Om det går, sätt er på ett sätt så att det inte blir enkelt för andra att söka just din ögonkontakt, kanske mitt emot varandra eller så ett sätt som gör att ögonkontakt med dig bli svårare eller mer uppenbar när det händer.
» Efterhand – Kontakta motparten och berätta hur det upplevs för dig. Att det känns som att de söker din bekräftelse istället för att fokusera på kollegan när hen har ordet.

Kommentar
Omedveten partiskhet är vanligt hos oss alla, även om vi motvilligt vill erkänna att vi undermedvetet behandlar människor olika baserat på fördomar. Att bli medveten är ett bra sätt att börja förändra, men det är svårt och kan ta tid. Reflektera nästa gång över hur dina egna tankar går när du lyssnar på olika människor. Vad hinner du tänka istället för att lyssna? Verkar du tänka på olika saker beroende på vem som står framför dig? Varför tror du det är så?

När du märker att ovan situation händer andra har du ett extra stort ansvar att ingripa eftersom det som utsatt är svårt att förändra situationen utan att det slår tillbaka.

Dela detta: