Lägg till en situation

Berätta om en situation och bidra till hemsidan!

Här kan du bidra med en situation eller ett exempel du själv varit med om och du tycker saknas på sidan!

Du kan berätta om...

  • en situation där du önskat att du sagt/gjort/uppmärksammat något. Och om du i efterhand vet hur, berätta vad du hade gjort!
  • en situation där du reagerade och hur det fungerade
  • en situation och hur andra omkring dig reagerade/hur du önskat att de reagerat

Vi försöker avanonymisera så mycket vi kan och din situation kommer bara användas på denna hemsida. Skriv inte namn på personer, orter, företag, skolor osv.