Öva

Här får du tips om hur du kan träna i vardagen, vid middagsbordet eller varför inte på nästa släktkalas (om du vågar). Det kommer garanterat leda till vidare diskussion och ni kan tipsa och hjälpa varandra om ni fastnar. Kom gärna med egna situationer att testa. Läs gärna igenom kommentarerna nedan innan du börjar med teknikerna!

Övning 1

Ifrågasätt

Genom att ifrågasätta begränsar du omedelbart utrymmet som ett uttalande kan få. Sätten kan vara väldigt olika, men syftet är detsamma, att personen inte får stå oemotsagd, att erbjuda lite verbalt motstånd. Två exempel: "Hur menar du?" eller "Det där får du nog utveckla, det låter generaliserande."

Tips på situation

» Den ena öppnar med en slentrianmässig åsikt av rasistisk eller sexistisk karaktär, t.ex. "Du vet hur fruntimmer är, de hör bäst hemma i köket, höhö." eller "Värst man många busschaufförer man ser i slöja nuförtiden, får svenskar ens jobb?"
» En av er gör en grov generalisering t.ex. "ALLA danskar pratar så grötigt att det inte går att förstå någonting!"

Övning 2

Ge tillbaka ordet

Effektiv teknik i vanlig situation.  Någon avbryter omedvetet eller oaktsamt den som har ordet genom att själv ta över samtalet och uppmärksamheten. Detta kan ofta vara helt omedvetet och det blir svårt för den avbrutne att själv ta tillbaka ordet. Prova "X höll precis på att berätta en sak, (vänd dig mot personen som hade ordet), du sa att...". Ingripare 2 kan påminna den utsatta om var hen var i sin historia genom ett upprepa det sista hen sagt "du berättade om helgen..."

Tips på situation

» 3 personer sitter tillsammans. Person 1 berättar för person 2 vad hen gjort i helgen. Person 3 avbryter genom att prata om sin helg. Person 2 ingriper.
» Samma situation fast ett mötesrum och chefen avbryter en anställd.

 

Övning 3

Markering

Träna upp markeringsreflexen, det vill säga att ge magkänsla en röst. När allt inom dig säger "va?" så säger du det helt enkelt. Du behöver inga färdiga repliker eller få sista ordet, bara göra en verbal markering och därmed omedelbart lägga över ansvaret till den som yttrade sig på ett olämpligt sätt. Effekten blir omedelbar, och nästa gång personen kör med samma jargong kommer hen veta att det kan möta motstånd och tänka till. A small step for you, a big step for bättre samtalskultur.

Tips på situation

» Någon av er yttrar sig sexistiskt eller rasistiskt genom ett skämt eller "Ni vet hur araber är.."
» Någon yttrar sig mer formellt i stil med "Ja, det är ju typiskt ekonomiavdelningen att ligga efter i rapporterna, men vi får gå vidare i dagordningen".


Varför träna?

Du kommer hitta just ditt sätt  och dina favorittekniker och snart är de en naturlig del av din retorik.

Du kan träna på en situation som brukar uppstå reda i förväg och slippa känna frustrationen nästa gång den händer på riktigt.

Du kommer inspirera andra genom att träna med dem.

Du kommer bli tryggare och mer bekväm i fler samtalssituationer.

Funderingar och kommentarer kring teknikerna

Jag känner inte bekväm med de föreslagna ordvalen och uttrycken.
Tanken är att ge dig idéer och inspiration att hitta ditt eget sätt att hantera en situation, det vill säga med dina ord, din personlighet och ditt kroppsspråk. Alla är olika men teknikerna är exempel eftersom det lätt blir luddigt och svårt att beskriva något utan konkreta förslag.

Jag tycker det känns ovant/jobbigt att säga ifrån.
Visst kan det kännas underligt att börja med något nytt. Genom regelbunden övning kan du bryta ner den barriären. Om du accepterar att det kommer vara lite ovant i början och att du behöver övning i en trygg miljö kommer det bli lättare att börja. Alla nya vanor får lov att ta lite tid.

Jag har testat säga ifrån och får ändå mothugg
Så kommer det att vara ibland. Att säga ifrån behöver inte handla om att vinna, övertyga, få rätt eller sätta punkt för samtalet. Det handlar om att inte låta oönskade jargonger eller ämnen få ta plats oemotsagt. Att bjuda lite motstånd för att visa för både dig själv och andra att det inte är OK att kränka på andras bekostnad. Och ibland kanske det är bäst att bara gå därifrån, och bespara sig besväret.

Jag vill inte bli nån PK-polis
Det är viktigt att du blir trygg i dina tekniker och du kommer att lära dig anpassa för olika situationer och människor. Och ibland kan det kännas lönlöst, även för den mest hängivna ingriparen. Försök att komma ihåg varför du vill göra detta. Om någon gör dig eller någon annan obekväm, känns det rättvist att det ska få passera okommenterat? Varför i så fall? Det viktiga är att hitta ditt sätt så att du både vill, orkar och vågar. Därför finns det många olika tekniker och genom att träna kan du dessutom få direkt feedback från den du tränar med. Du behöver inte gå all in direkt, börja smygträna och testa dig fram.

Fungerar verkligen teknikerna?
Hemligheten är förvånansvärt enkel. Det är reaktionen i sig som gör att det fungerar, även om det kan få olika stort genomslag. När du sätter ord på det som händer och använder vissa tekniker så får det olika effekter på olika människor, och själv är det situationsberoende. Vissa tekniker är diplomatiska, andra mer direkta, några är rent av passiva och diskreta. Vissa ska vara ifrågasättande, andra ska kanske uppmuntra till reflektion och eftertanke. Genom övning...ja, du fattar, så lär du dig hitta rätt teknik för rätt tillfälle.


Vad är egentligen
sexuella trakasserier?

Trakasserier är en upplevelse och det är den som utsatts som avgör. Det är inte nödvändigtvis handlingen som är trakasseri, utan resultatet av den. Det kan vara ord och handlingar av sexuell karaktär som gör att någon känner sig obekväm eller utsatt. Det främsta kännetecknet är att att det är oönskat, vare sig det är verbalt eller fysiskt.

Små kommentarer, blickar eller beröring är i sig inte trakasserier men kan upplevas som det beroende på situation, person och kultur. Trakasserier är helt enkelt när någon använder ett övertag för att uppnå fördelar eller för att undertrycka andra.

Ofta är det personer med någon slags makt (chef, lärare, läkare) som utnyttjar sin status (mot anställd, elev, patient) för att kräva sexuell uppmärksamhet. Därför är du som ingripare extra viktig och kan påverka situationen utan att själv riskera något.

Det är mest kvinnor som utsätts av män. 78 procent av kvinnorna uppger att de har utsatts för minst ett ovälkommet sexuellt närmande eller övergrepp. För män är siffran 28%. Källa