Situationer

Verbala kränkningar vid fikabordet

Jag sitter i fikarummet med två manliga kollegor och en kvinnlig tjänsteman går förbi.

Trakasserad i fikarummet

Då sa min kollega: ”Det hade vart jobbigt om du tappade byxorna, för då får vi alla springa hem” och så runka han i luften.