Härskarteknik och exjobb

Efter ett antal möten blev det tydligt att när min kollega pratade, hade de fokus helt på honom.