Verbala kränkningar vid fikabordet

Jag sitter i fikarummet med två manliga kollegor och en kvinnlig tjänsteman går förbi.